Thông báo

  • Thông báo khẩn
     Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt cho người già và...
    Chi tiết
23/112014

Họp BĐH Hội ĐH. KM - SGHỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

TẠI TP.HCM VÀ VÙNG LÂN CẬN

THÔNG BÁO

VỀ CUỘC HỌP BAN ĐIỀU HÀNH MỞ RỘNG


 

Sáng ngày Chủ Nhật 23/11/2014 (nhằm ngày 2/10/Giáp Ngọ), tại số 590/E13, Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM và vùng lân cận đã tổ chức cuộc họp Ban Điều hành mở rộng theo như dự kiến.

.

A-THÀNH PHẦN THAM DỰ :
.

a/ Về phía Ban Điều hành có :
.

-Ông Đặng Hữu Tường (cựu Trưởng ban Điều hành hội)

-Ông Nguyễn Thanh Mạo (trưởng ban ĐH kiêm Bp.Văn hóa-Thông tin)

-Ông Võ Xuân Thành (phó ban 1 kiêm Bp.Giao tế-Nghi lễ)

-Ông Trần Hữu Sấn (phó ban 2 kiêm Bp.Liên lạc-Hội viên)

-Ông Trần Duy Tư (Bp. Khuyến học)

-Ông Lê Bá Phán (Bp. Khuyến học)

-Cô Hoàng Thị Lộc (thư ký hội và CLB Trẻ))
 

b/ Về phía  đại biểu của 11 khu vực:
.

-Khu vực 1 (Q.1,4,5,10): Ông Lê Văn Thi

            -Khu vực 2 (Q.3): Ông Võ Xuân Thành (thay mặt Ô.Ninh)

            -Khu vực 3 (Q.6,7,8,11, Bình Chánh): Ông Ng. Thanh Mạo (thay mặt Ô.Vinh)

            -Khu vực 4 (Q.Phú Nhuận, Bình Thạnh): Ông Trần Duy Tư

            -Khu vực 5 (Q.Tân Bình): Ông Nguyễn Quýnh

            -Khu vực 6 (Q.Tân Phú, Bình Tân): Ông Hoàng Ngọc Bính

            -Khu vực 7 (Q. Gò Vấp): Ông Lê Vũ

            -Khu vực 8 (Q.12, Hốc Môn): Ông Nguyễn Văn Đông (thay mặt Ô.Hiền)

            -Khu vực 9 (Q.2,9, T.Đức, B.Dương): Ông Lê Bá Phán

            -Khu vực 10 (Vùng lân cận): Ông Trần Hữu Sấn

            -Khu vực 11 (CLB Trẻ): Anh Hoàng Công Lý, Hồ Tá Dũng, Võ Trung Chương, Trần Nhật Duy và cô Hoàng Thị Lộc.
.

            c/ Về phía đội gươm : Các ông Hồ Tá Lung, Long, anh Hoàng Công Thủy và các thành viên trong CLB Trẻ vừa kể trên.

            *Vắng mặt : Các ông Hoàng Ngọc Ninh, Nguyễn Vinh và Đặng Minh Hiền đều có lý do chính đáng.
.

            -Chủ tọa: Ông Nguyễn Thanh Mạo –Thư ký: Anh Võ Trung Chương và Cô Hoàng Thị Lộc.

 

            B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

            *Tóm lược gồn 5 phần:

            1. Thảo luận và biểu quyết về củng cố tổ chức và nhân sự hội

            2. Khởi động các công tác chuẩn bị cho ngày Họp Mặt xuân Ất Mùi 2015

            3. Báo cáo hình thành Đặc san Xuân Ất Mùi  và thành lập trang web của hội

            4. Các bước chuẩn bị tham dự cúp bóng đá “Đồng hương huyện Phong Điền”

            5. Báo cáo tiến độ thành lập đội gươm và công tác tập dợt

 

*Triển khai từng phần:
 

Phần I.- CỦNG CỐ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ HỘI
.

A.Về sửa đổi và bổ sung điều lệ, toàn thể nhứt trí:
.

1.Bỏ điều khoản về hội phí đóng hằng năm.

2.Thay cơ cấu “đại hội toàn thể” (gồm tất cả hội viên) bằng  cơ cấu “hội đồng đại biểu hội viên” (chỉ gồm các đại biểu khu vực).

3. Bỏ cơ cấu về Ban Tư vấn và Ban Kiểm soát (chức năng giám sát giao cho “hội đồng đại biểu hội viên”)

4. Chức danh “hội trưởng” đổi thành “Chủ tịch Danh dự”

5. Thành lập đoàn “Hội viên Danh dự” bao gồm 3 đối tượng: các vị có công với hội trước đây (sáng lập, điều hành); các vị đóng góp tài chính nổi bật cho quỹ hội; và những hội viên thuộc hàng thương thọ. Toàn thể đồng ý vinh danh quý vị sau đây vào vị trí “hội viên danh dự”:

         -Ông Hồ Huệ
                    
-Ông Hoàng Ngọc Anh
                    
-Ông Bùi Thế Phiên
                     -Ông Đặng Hữu Lập
                    
-Ông Trần Duy Tư
                    
-Bà Bùi Thị Quên
                   
  -Bà Trần Thị Quyên
                    
-Ông Hoàng Ngọc Ninh

 

B.Về xác định nhân sự các đại biểu khu vực, toàn thể nhứt trí:
.

Trước mắt, mỗi khu vực (bình quân 25 hội viên) có 01 đại biểu như phân bố ở trên. Đến ngày Họp Mặt đầu năm 2015 sẽ tham khảo thêm ý kiến của toàn thể để bổ sung nếu có hội viên ở các khu vực được bầu tham gia vào hội đồng này, nhưng nhiều nhất là 2 đại biểu cho một khu vực.
.

C. Về nhân sự “Chủ tịch Danh dự”:
.

Sau khi bàn bạc với nhiều ý kiến trái chiều, toàn thể nhứt trí lấy biểu quyết dung hòa là vẫn duy trì chức danh “Chủ tịch danh dự” (trước đây gọi là “hội trưởng”) dành cho bác Lê Sửu. Nhưng vì sức khỏe bác Sửu đang quá yếu không thể đảm đương chức việc chánh tế và giao tế, nên cần bầu một “Chủ tịch Danh dự” dự khuyết, vừa là làm thay công việc hiện nay của bác Sửu mà cũng sẽ thay thế bác Sửu khi cần thiết.

Toàn thể đã nhứt trí bầu bác Đặng Hữu Tường vào vị trí này. Bác Tường đã đồng ý.

 

Phần II. CHUẨN BỊ NGÀY HỌP MẶT XUÂN ẤT MÙI 2015
  .

a/ Về mặt bằng  và thời điểm tổ chức:
.

Quyết định lấy mặt bằng năm rồi, tại CLB Hưu Trí Quận 10, Đường Tam Đảo, Quận 10 và ngày 18 Tháng Giêng Ất Mùi (nhằm ngày 8/3/2015 – ngày Phụ Nữ Việt Nam). Ban Điều hành đã tiếp xúc và ký biên bản ghi nhớ, sẽ khẩn trương hợp đồng chính thức vào giữa tháng 12/2015 theo thỏa thuận. Trong trường hợp có bất trắc về địa điểm sẽ có phương án 2 trước khi in Thiệp mời.
.

            b/ Về Lễ Cúng làng:
.

Hội quyết định giao ban Nghi lễ thay mới các màn trải bàn thờ, trang trí lại “mặt tiền” và tăng thêm lễ vật cúng (hoa quả) trên bàn thờ. Trong phần nghi lễ sẽ có thêm phần “lộn gươm”. Có 2 phương án: một là chỉ dàn chào, hai là vừa dàn chào lúc đầu, vừa lộn bài bản vào lúc cuối phần lễ, tùy vào kết quả tập dợt.
.

c/ Về nội dung “Diễn đàn”, gồm có 9 phần:

                                 1- Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ
                                 2- Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2011-2014
                                 3- Ra mắt BĐH nhiệm kỳ mới 2014-2017
                                 4- Biểu dương quý “hội viên danh dự”
                                 5- Ra mắt các đại biểu 11 khu vực
                                 6- Về phát phần thưởng khuyến học
                                 7- Báo cáo sinh hoạt của đội bóng đá
                                 8- Ra mắt website langkemonsaigon.com 
                                
9- Phát hành Đặc san Về Nguồn xuân Ất Mùi 2015

Hội giao các ông Mạo, Bình, Sấn, Phán theo chuyên môn từng vị mà đảm trách.
.

d/ Về liên hoan và văn nghệ:

Toàn thể nhứt trí đặt tiệc Bà Hồ Thị Lộc với thực đơn như năm rồi : gồm khai vị (3món), xôi heo nước mắm và vịt (hay gà) xáo măng. Văn nghệ  với nội dung “hát về quê hương” do hội viên đăng ký gọi là “cây nhà lá vườn”.

e/ Hội giao CLB Trẻ tổ chức tiếp tân, phụ trách ghi danh tiền Cúng làng. Thuê máy chiếu và máy tính để “hiện đại hóa” công việc này (anh Duy phụ trách)

 

Phần III. BÁO CÁO ĐS VỀ NGUỒN 2015 VÀ TRANG WEB HỘI

 

a/ Về đặc san: 

-Nội dung: gồm tin tức, hoạt động của hội một năm qua, tin tức thời sự ở làng và văn thơ liên quan tới làng. Các tác giả biên tập và cộng tác: Nguyễn Thanh Mạo, Hoàng Dục, Nguyễn Trùng Dương, Nguyễn Thanh Hảo.
          -Về hình thức: 216 trang kể cả các trang màu, in thủ công, màu và trắng đen, hình bìa “Khút Bàu Ngược hoàng hôn”.
           -Về chi phí in ấn : 30.000 đ/cuốn chưa kể các phụ phí (in thử, đóng gói, vận chuyển, bao bì…). Dự kiến in 270 cuốn với tổng chi phí 9.000.000đ. Sẽ phát hành trước Tết âm lịch (đại biểu khu vực có trách nhiệm phân phối đến bà con) cùng với Thiệp chúc Tết và mời dự Họp mặt xuân Ất Mùi 2015.

 

b/ Về trang web langkemonsaigon.com 

  -Thực hiện theo quyết định của BĐH hai năm trước.
                  -Đang vận hành thử nghiệm, chính thức ra mắt vào  Tết Dương lịch 01/01/2015.
               -Chi phí cụ thể: tên miền: 250.000đ/năm; hosting: 1.050.000đ/năm và công thiết kế bảo hành (công ty Erasoft): 4.000.000đ. Cá nhân ô. Mạo đã tạm ứng thanh toán. Chừng nào quỹ hội dồi dào sẽ hoàn lại.
                  -Khuyến khích các doanh nghiệp hội viên cần quảng cáo (không mất tiền) cứ đăng ký với trang web.

 

Phần IV. CHUẨN BỊ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP ĐH.PHONG ĐIỀN
.

Sau khi tham khảo sơ bộ Điều lệ giải của Đồng hương huyện, bộ phận Thể Thao (do anh Võ Xuân Thành và CLB Trẻ phụ trách), phải chờ họp chuyên môn với Ban Thể thao ĐH huyện sắp tới mới có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên vì tình hữu nghị và tinh thần thể thao của các bạn trẻ, toàn thể đề nghị cần phải tham gia. Về chi phí (dự kiến khoảng 6.000.000đ – kể cả 2 triệu lệ phí), Ban Điều hành sẽ cố gắng tìm nguồn tài trợ, trường hợp quá khó mới xuất quỹ.

Đội sẽ tập trung  tập dợt trở lại 2 tuần trước ngày khai mạc giải. Chi phí sân bãi lúc này hội đài thọ (mỗi lần 300.000đ)

 

 Phần V. BÁO CÁO VỀ ĐỘI GƯƠM


Ban Giao tế-Nghi lễ (ô.Bình – Võ Xuân Thành) báo cáo về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thành lập và tập dợt đội gươm: 

a/ Khó khăn: Nhân sự không ổn định. Hiện 50% các bạn trẻ và 50% trung niên, nhưng vì mưu sinh, công việc nên tham gia tập dợt không đều. Sắp tới sẽ chọn ngày thuận lợi để tập dợt trở lại.

b/ Thuận lợi: Bà con đồng hương đồng tình và hỗ trợ tích cực, đặc biệt về tài chính. Đến nay đã quyên góp được 12.500.000đ từ hỗ trợ của  các vị:

                  1-ô. Hoàng Ngọc Anh :  5.000.000đ

                  2-ô. Trần Duy Tư :         2.000.000đ

                  3-ô. Hoàng Ngọc Kim :  1.000.000đ

                  4-ô. Trần Duy Quang :   1.000.000đ

                  5-ô. Hoàng Ngọc Ninh : 1.000.000đ

                  6-ô. Đặng Hữu Tường : 1.000.000đ

                  7-ô. Trần Duy Lý :              500.000đ

                  8-Bà Trần Thị Quyên :    1.000.000đ

            c/ Ban Nghi lễ đã chi tiền mua sắm (đến nay khoảng 9 triệu đồng):

1-    Gươm – gươm giả để tập

2-    Áo, quần, khăn đóng, giày  vớ, băng..

3-    Đèn cai, đèn lính

4-    Bộ máy thu phát nhạc

 

Sẽ quyết toán vào ngày Họp Mặt đầu năm trong “Báo cáo tài chính” chung.

 

*Toàn thể nhứt trí họp lại vào ngày Chủ Nhật,13 tháng Chạp Giáp Ngọ (1/2/2015) để nhận Thiệp mời phân phát cho bà con, và phân công  cụ thể. Cuộc  họp kết thúc bằng Liên hoan nhẹ và chấm dứt lúc 13 giờ cùng ngày.

 

 

Tp. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2015

TM. Ban Điều hành

NGUYỄN THANH MẠO

*Bài và Ảnh: Ban Biên tập

 

                        .

 

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 28
Tổng truy cập: 823.141